Statlig casino i Skien

Det er ikke mange år siden det var slik at både Norge og Sverige hadde en lov som tilsa at det var ulovlig med ekte casino. Det har skjedd noen endringer der, og det er nå slik at Sverige har åpnet opp for ekte casinoer som er eid av staten. Norge står enda på sin lov som gjør landbasert casinovirksomhet ulovlig, men nok en gang har det kommet opp en diskusjon rundt dette.

casino

Bypartiet i Skien har nemlig lagt ut forslaget for at det skal innføres det samme reglementet i Norge, nemlig at det åpnes opp for at Norge også kan få ekte casinoer som skal være kontrollert og styrt av staten. Det vil for eksempel være naturlig at et slikt casino vil gå under Norsk Tipping. Skien kommune har tatt forslaget så langt at de selv ønsker å stå som byen som får sitt første statlig eide casino. Det er allerede kommet frem flere forslag til hvilket bygg som kan benyttes til akkurat dette, og blant dem finner vi:

  • Tollboden
  • Festiviteten
  • Hollenderiet
  • PM5

I tillegg til at et historisk bygg kan få et nytt liv gjennom et casino, er det også andre fordeler ved å åpne opp for ekte casinovirksomhet. Det vil jo for eksempel åpne opp for mange nye arbeidsplasser i byen, og dette vil igjen påvirke hoteller og restauranter som allerede er etablert i byen. Til de som er skeptiske til reglene rundt casinoet, så vil det være spesifikke regler. Det vil være sikker registrering av de som benytter seg av casinoet, og alle vil måtte legitimere seg før de kommer inn. Det vil også innføres regler for bruk og oppførsel inne på selve casinoet. Uønsket adferd vil bli sette veldig strengt på, og det vil være nulltoleranse for diskriminering. En streng lov rundt alkohol inne på casinoet vil også eventuelt innføres. Pengene som kommer i overskudd hos casinoet, vil settes rett inn i statskassen, slik at det ikke blir noen tvil rundt inntektene til casinoet. Det blir naturlig nok spennende å følge debatten om det vil være et ekte casino i Skien om noen år. Før det, er det godt å spille spillemaskiner på nett.